Forumregels

Technische mededelingen over de werking van dit forum
Gesloten
Gebruikersavatar
Ben
Polestar member
Berichten: 35611
Lid geworden op: 09.09.2004 - 16:57
Locatie: Even ten noorden van de Paltz
Contacteer:

05.12.2005 - 22:26

Het lezen van onderstaande "huisregels" is een noodzaak!

Vertrouwelijkheid
Het e-mail adres waarmee je registreert dient een permanent geldig e-mail adres te zijn. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt! Door je aan te melden geef je impliciet toestemming aan volvo-forum.nl het adres te gebruiken voor de Volvo-forum Nieuwsbrief.

Regels:
Het forum op deze website is "members only"! D.w.z. dat je jezelf alleen mag aanmelden, gebruik mag maken van het forum en de website als je onderstaande regels accepteert. Indien je deze regels niet accepteert mag je geen lid worden cq. kun je als lid worden verwijderd.

1. Auteursrechten.
Alle berichten en informatie die op volvo-forum.nl geplaatst worden, zijn eigendom van volvo-forum.nl. Zonder schriftelijke toestemming van de forumeigenaar mag niets van volvo-forum.nl en/of onderdelen van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. (foto)kopie, microfilm, magnetische media of welke andere wijze dan ook.

2. Aansprakelijkheid.
Aangezien dit forum een interactief forum is, is het onmogelijk de inhoud van de door jou geposte berichten te verifiëren. Onthoud dat dit forum niet constant wordt gemonitord en volvo-forum.nl dus ook geen enkele aansprakelijkheid draagt voor de inhoud van berichten die door onze leden (jij dus) worden gepost! volvo-forum.nl draagt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van het bericht. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen bericht! Wij kunnen berichten verwijderen, en zullen dit - indien wij zelf van mening zijn dat dit ook dient te gebeuren – zeker en zonder nadere aankondiging doen. Een ieder die zich niet kan vinden in de inhoud van een bepaald bericht dient zich schriftelijk (in dit geval via e-mail) te melden bij de forum eigenaar. volvo-forum.nl zal jouw klacht op juistheid of wettelijke grond controleren en indien noodzakelijk actie ondernemen. Klachten dienen gemotiveerd te zijn! Een duidelijke uitleg over jouw bezwaar is dus noodzakelijk. volvo-forum.nl zal jouw bezwaren, indien nodig, door onze juridisch adviseur laten behandelen.

3. Vragen stellen? Kies de juiste methode!
Wij houden dit forum graag netjes. D.w.z. dat wij niet gediend zijn van mensen die hun berichten al dan niet opzettelijk in een verkeerd forum plaatsen of hetzelfde bericht in verschillende forums stellen. Heb je een vraag, open dan zelf een nieuw bericht met een duidelijk onderwerp.

Je kunt via dit forum privé met anderen communiceren (PM = Private Message ). Het is echter niet wenselijk om openlijk en via een posting:
- te vragen om "iets" per PM te ontvangen
- te melden dat je een PM stuurt of verstuurd hebt
Een privé vraag of aanbod aan een lid hoort dus privé te blijven. Het is dus verstandig om dergelijke vragen of opmerkingen gewoon via PM te plaatsen. De persoon die een PM ontvangt wordt daarvan automatisch op de hoogte gebracht. Daar hoef je die persoon dus niet via het forum op te wijzen.

4. Fatsoensregels.
Op dit forum gelden de normale fatsoensregels. D.w.z. dat het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal, evenals berichten waarbij iemands privé-gegevens bekend worden gemaakt of iemand wordt aangevallen, uit den boze zijn! Deze berichten worden gewist en het lidmaatschap van de overtreder zal worden beëindigd. Discussies over politieke en geloofsgerelateerde onderwerpen mogen niet op dit forum worden geplaatst. Seksueel expliciete en andere mogelijk schokkende afbeeldingen mogen niet op dit forum worden geplaatst. Wanneer je een foto van een Volvo plaatst overtuig je je er zo mogelijk van dat de eigenaar van de auto geen bezwaar heeft tegen het plaatsten van de foto, al dan niet met leesbaar kenteken. Het is vrijwel onmogelijk elke bezitter van een auto op een foto te vragen om toestemming tot plaatsing.
Heb je bezwaar tegen plaatsing, dan wendt je je per PB tot degene die de foto geplaatst heeft met een verzoek tot verwijdering. Foto's van auto's die betrokken zijn (geweest) bij een aanrijding mogen alleen geplaatst worden als het de eigen auto van het forumlid betreft. Overige schadefoto's worden verwijderd.

5. Privé zaken, roddels e.d. niet gewenst!
Discussies over privé zaken, roddels etc. zijn op volvo-forum.nl niet gewenst. Onderwerpen die niets met Volvo te maken hebben worden in het Off-Topic forum geplaatst en zullen tot op zekere hoogte worden toegestaan. Een grapje of grappige reactie op een bericht zal niet als roddel worden beschouwd. Wij willen discussies, die uit de hand zouden kunnen lopen, op voorhand vermijden.

6. Reclame strikt verboden!
In berichten op ons forum is reclame (ook negatieve "reclame"), in welke vorm dan ook, strikt verboden! Ook het plaatsen van links naar commerciële sites en/of het plaatsen van een commerciële link in je profiel is niet toegestaan! Daarnaast is het verboden via PM te "spammen". Het aanbieden van illegale zaken (bv software) en/of het linken naar sites/adressen van leveranciers van illegale zaken is niet toegestaan.

Wil je iets verkopen, dan ga je naar de speciaal daarvoor bedoelde advertentierubriek. Volvo-forum.nl is niet bedoeld als marktplaats voor auto's en/of autoonderdelen met als uitzondering de daarvoor aangewezen rubrieken. Volvo-forum.nl mag niet worden gebruikt voor welke commerciële activiteit dan ook! Ook niet via e-mail of PM! De verzender van SPAM wordt onmiddellijk permanent van het forum verwijderd. Heb je belangstelling voor een commerciële uiting op volvo-forum.nl, neem dan contact op met de eigenaar via info@volvo-forum.nl.

Wanneer je een link naar een externe site in een bericht wilt plaatsen doe je dat niet als voorbeeld: www.volvo-forum.nl maar als [url =www.volvo-forum.nl]link[/url]. Geplaatste links worden altijd door moderatoren gescreend en zo nodig zonder aankondiging gewijzigd of verwijderd.

Uitzondering hierop is mogelijk mits en tenzij overeengekomen met de forumeigenaar.

7. Management
Beheerders en moderatoren zijn aangesteld om de forumregels in de gaten te houden. Zij kunnen de inhoud van berichten aanpassen en zo nodig zelfs zonder nadere aankondiging of verklaring verwijderen. Aan bewerkte berichten zal zo nodig de opmerking ++Mods edit++ worden toegevoegd.

8. Bezwaren.
Een bezwaar tegen een beslissing die is genomen door de eigenaar, beheerder of moderator dien je via PM of e-mail te melden. Niet openlijk via het forum! Bezwaren worden altijd door de eigenaar van het forum gelezen. Het is aan hem om te besluiten al dan niet actie te ondernemen. Wanneer je geen antwoord ontvangt betekent dat niet dat er geen aandacht aan wordt besteed.

9. Lidmaatschap
Wanneer een lid langer dan 12 maanden geen bericht op het forum heeft geplaatst, het e-mailadres niet meer actief is of zich niet aan de forumregels houdt kan het lid zonder nadere aankondiging uit de volvo-forum.nl database verwijderd worden.

10. Beslissingsbevoegdheid.
Beslissingsbevoegdheid ligt bij de eigenaar, beheerders en moderatoren van volvo-forum.nl.

Niemand is anoniem
Laatst gewijzigd door Ben op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gesloten

Terug naar “Berichten over de werking van Volvo-forum.nl”